• Mission på hemmaplan
  • Delaktighet och gemenskap
  • Gudstjänster med kontinuitet och variation
Lötenkyrkan - Välkommen med!
Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.

Söndag 25 februari

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk och FÖRSAMLINGSALPHA NR 5.
Tema: Hur och varför skall jag läsa Bibeln?
Claes Leverström och Gunnar Löfgren.
Translation to English
11.15SÖNDAGSMÄSSA Sofia Oreland, Lötenkören.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Senaste Predikningar

RSS Dagens bibelord

  • Gal 4:6
    Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: "Abba! Fader!"

Hitta till Lötenkyrkan

Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala, Sverige
018-430 35 00

Nyheter