• Mission på hemmaplan
  • Delaktighet och gemenskap
  • Gudstjänster med kontinuitet och variation
Lötenkyrkan - Välkommen med!
Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.

Söndag 29 april

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.
Andreas Tyrberg, Emmanuel Ezra, Gesina och Volker Abraham.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST
med FÖRSAMLINGSALPHA NR 8.
Tema: Hur kan jag stå emot det onda?
Margareta Westin Olsson, Staffan Grenstedt.
Translation to English

Senaste Predikningar

RSS Dagens bibelord

  • Joh 10:10
    Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Hitta till Lötenkyrkan

Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala, Sverige
018-430 35 00

Nyheter