Lötenkyrkan - Välkommen med!
Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.

Nyheter

Lötenloppet

Lördag 11 maj arrangerar vi Lötenloppet, ett motionslopp för alla åldrar. Alla kan vara med. Var med och hjälp till […]

Läs mer...

Lyckad ledarfest

Tack smågruppsrådet och ALLA ni som gav oss i ansvarsgrupperna en mycket uppskattad ledarfest den 4 april! En god kväll […]

Läs mer...

Vår nye präst är installerad

På gudstjänsten 31 mars välkomnades vår nye samarbetskyrkopräst, Christoffer Abrahamsson. Gudstjänsten leddes av vår församlingsherde Sara. Christoffer predikade och predikan […]

Läs mer...

Notiser

Senaste predikningarna

Predikningar arkiv