Lötenkyrkan - Välkommen med!
Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.

Nyheter

Minnen efterlyses

Inför Lötenkyrkans 50-årsjubileum efterlyser vi minnen från kyrkans tillblivelse. Du kan skriva ditt minne eller så berättar du om det. […]

Läs mer...

Notiser

Årsmöte 29/3 kl. 12:00

Glöm inte att betala medlemsavgiften

Senaste predikningarna

Predikningar arkiv