• Mission på hemmaplan
  • Delaktighet och gemenskap
  • Gudstjänster med kontinuitet och variation
Lötenkyrkan - Välkommen med!
Med Jesus Kristus i centrum vill Lötenkyrkan erbjuda öppenhet, delaktighet och gemenskap där människor kommer till tro och Guds rike växer.

Söndag 24 juli

10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Niklas Westling

Senaste Predikningar

RSS Dagens bibelord

  • Ps 9:2
    Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under.

Hitta till Lötenkyrkan

Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala, Sverige
018-430 35 00

Nyheter

Team i Lötenkyrkan

Läsåret 2016/2017 har styrelsen i Lötenkyrkans Missionsförening beslutat att ansöka om team via Teamlinjen på Åredalens folkhögskola. Teamlinjen är en teamträningsskola som […]

Läs mer...

Gud gav växten – Lötenkyrkan 25 år

År 1995 skrevs en jubileumsskrift då Lötenkyrkan firade 25 år. Där berättas om hur Lötenkyrkan kom till och hur Gud verkade genom kyrkan. ”Gud gav växten” finns nu, 20 år senare, att ladda hem i digitalt format.

Läs mer...

Luk 24 – Samlingar för unga vuxna

På Luk 24 vill vi bygga en vardagsnära gemenskap där vi tillsammans får fundera över och samtala om ämnen som berör hur vi lever våra liv som kristna. Vi riktar oss främst till unga vuxna och studenter som är nyfikna på kristen tro eller längtar efter ett sammanhang för att fördjupas i sin tro genom lovsång, bön och föredrag/bibelundervisning med samtal. Vi träffas lördagar jämna veckor kl 18.00 med att äta tillsammans. Vårens första samling är 30 januari. Välkommen med!

Läs mer...

Bön i Lötenkyrkan

Den senaste tiden har många uttryckt en längtan att samlas till gemensam bön i Lötenkyrkan. Därför finns det nu tillfällen med bön vid flera tillfällen.

Läs mer...

Guds ord

Hör Nya Testamentet och Gamla Testamentet ihop? Vad är sanning? Är Jesus Guds Ord? Vid fyra torsdagskvällar under hösten har de inbjudna talarna LarsOlov Eriksson, James Starr och Stefan Gustavsson talat om denna typen av frågor med Bibeln i fokus. Sista tillfället var ett panelsamtal utifrån åhörarfrågor om Bibeln till föredragshållarna. Klicka på Läs mer för att se inspelningar från alla fyra föredragen.

Läs mer...