I Uppsala finns det många olika konfirmationsgrupper för dig som vill konfirmeras att välja mellan. Mer om de olika grupperna kan du läsa här.

Om du vill veta mer om vad det innebär att bli konfirmerad finns det mer information om detta på Svenska kyrkans hemsida.