Om föreningen

Verksamheten i Lötenkyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Gamla Uppsala församling och EFS Missionsförening i Lötenkyrkan. Arbetet regleras av ett samarbetsavtal och ett ekonomiskt avtal. EFS är en självständig organisation inom Svenska Kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. EFS är en demokratiskt uppbyggd förening som bland annat består av lokala missionsföreningar och distrikt. EFS missionsförening i Lötenkyrkan är arvtagare till den gamla missionsföreningen i Uppsala. I början av 1970-talet, i samband med att den första Lötenkyrkan byggdes, flyttades föreningens verksamhet dit. I slutet av 2012 hade föreningen närmare 400 medlemmar. Föreningen arbetar enligt sina stadgar, den leds av en styrelse, som till sin hjälp har ett antal råd och smågrupper vilka är engagerade på olika sätt i verksamheten.

Att bli medlem

Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i att den enskilde delar EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS. Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att vara med i en missionsförening eller en EFS-grupp. Som alternativ till medlemskap i en missionsförening kan man välja att bli enskild medlem i riksorganisationen eller i ett distrikt. Mer om hur man blir medlem i EFS och vad det innebär finns att läsa här.

Måste man vara medlem?

Många är engagerade i Lötenkyrkan utan att vara medlemmar i missionsföreningen. Men en samarbetskyrka kan inte fortleva utan en aktiv missionsförening. Och då måste någon vara föreningen! Många uppskattar det som händer i en samarbetskyrka. Genom att vara medlem i missionsföreningen markerar du att samarbetskyrkan är värdefull och hjälper till säkra dess existens.

Medlemsavgift

Varje år tas en medlemsavgift ut på 150:- för alla som är över 18 år. Upp till 18 år är avgiften 75:-. Medlemsavgiften kan betalas in via internetbank till bankgiro 592-9260. Se till att tydligt ange namn på den/de som inbetalningen avser.

Vill du veta mer om föreningen eller bli medlem?

Kontakta någon i styrelsen.

Råd

Till sin hjälp i arbetet har styrelsen sju råd. Råden ger förslag till verksamhet inom sina respektive områden, inom de ramar som angivits av styrelsen, samt svarar för planering av det löpande arbetet.