Kallelse till årsmöte för EFS missionsförening i Lötenkyrkan

Dag: Söndag

Datum: 31/3 2019

Tid: Kl. 12:00

Plats: Lötenkyrkan.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!