I Lötenkyrkan finns vi för varandra. Allt som händer, ska vara tillgängligt för alla människor. Vi vill nå ut med budskapet om Jesus Kristus till våra grannar, vänner och andra som rör sig i närheten. Därför har Lötenkyrkan ett rikt utbud av aktiviteter. Verksamheten bärs av alla – även ekonomiskt.

Du som varit här på söndagsgudstjänst vet, att då samlas det in pengar till Lötenkyrkans verksamhet. Man kan ge kontanter i en korg, som skickas runt. Man kan också ge via sitt kort i en ”kollektomat” i entrén. Medlemmar i EFS-föreningen betalar en liten årsavgift. De pengar som kommer in vid kyrkkaffet går också till verksamheten (allt kaffebröd är skänkt). Men det här räcker inte till allt vi gör – och vill göra, för evangeliets skull.

Många inspireras av Bibelns undervisning om tiondegivande, och ger en andel eller bestämd summa av sin inkomst varje månad. Det kan man göra genom Autogiro, genom en vanlig inbetalning eller genom stående överföring från sin internetbank. Människor kan uppleva en särskild välsignelse i att ge sådana ”förstlings-offer”. Det regelbundna givandet är också väldigt bra för EFS-föreningen, eftersom det kommer även under sommaren då färre besöker kyrkan och kollekterna minskar.

Utöver detta vill Lötenkyrkan också bidra till gemensamma kostnader för EFS och Svenska kyrkan. Därför kan man, alla dessa gåvovägar, också stötta EFS distrikt i Mittsverige, EFS Sverigearbete och EFS internationella mission. Vi tar också ett ansvar för Svenska kyrkans arbete i Uppsala och de rikskollekter som kyrkan bjuder in till.

Gud älskar en glad givare. Det är av Hans goda gåvor vi ger tillbaka. I engagemang, förbön, pengar och lovsång.

Vill du vara med och bidra?

Swisha till 123 395 87 66

Skriv ”Gåva” som meddelande.

TACK för din gåva!