Månadsbladet är ett medlemsblad för EFS i Uppsala.
Om du vill få månadsbladet som en pdf-fil till din e-post istället för en papperskopia, hör av dig till mejladressen nedan.

Kontakt

Redaktör: Martin Nilsson

E-post: manadsbladet@efsiuppsala.se