Tisdag 5/2 kl. 19-21

Programmet innehåller:

1. Välkomnande av nya medlemmar

2. Aktuell information

3. Arbete med övergripande målsättningar för arbetet i Lötenkyrkan 2019.

Styrelsen vill höra föreningens/era synpunkter innan vi lägger fram förslag till årsmötet. Med hjälp av en enkel workshop samlar vi upp synpunkter under en knapp timme. 

Enkelt fika

Välkomna!