Kvinnorna med blomkvistar i handen möts av en ängel i ”starwarsmodell” som säger ”Jesus finns inte längre här. Han är uppstånden!!!”. Foto: Petrus Halvarsson.