Kyrksalen rymmer 270 personer, den intilliggande Aulan ytterligare 135. Mellan Aulan och kyrksalen finns en vikvägg.

Foto under konferensen En förnyad gemenskap 2011