Lötenkyrkan präglas av ett rikt och varierat gudstjänstliv, där många är delaktiga. Under terminerna firas i regel gudstjänst med kyrkfika två gånger varje söndag, kl 9.30 och kl 11.15 men ungefär var fjärde vecka är det en gemensam gudstjänst kl 10.00. Kolla in det aktuella programmet på www.lotenkyrkan.se/gudstjänster/program för att se vilken tid som gäller denna söndag.

Andra söndagen i varje månad firas dessutom syrisk-ortodox gudstjänst på arabiska.

Under terminerna är det även morgonmässa varje tisdag kl 09.40. Efter mässan är det gemensam bön vid ljusbäraren.