• September

Söndag 26 augusti 13 efter trefaldighet. Medmänniskan.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
Sofia Oreland. Margareta Westin Olsson avskedspredikar.
Avtackning av Margareta Westin Olsson.
Kyrkfika med tårta och möjlighet att ge en hälsning för den som vill.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
17.00 GAMLISMÄSSAN, G:a Uppsala kyrka
Avtackning av församlingsherden Forshaga Susanne Brännhammar.

Onsdag 28 augusti
14.00 SPRÅKKAFÉ
För vuxna och läxläsning för barn.

Onsdag 29 augusti
18.30 Informationskväll om Barnens altarskåp
Cecilia Redner, stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor i Västerås stift,
berättar om Barnens altarskåp, dess bakgrund, symboler och möjligheter.

Torsdag 30 augusti
13.00 LÖTENTRÄFFEN.
Fyra månader i Lutherska kyrkan i Zimbabwe.
Christine Aveholt Franzen

Söndag 2 september 14 efter trefaldighet. Enheten i Kristus.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
– Terminsupptakt
Hans Lindholm m fl.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 HANTVERKSCAFÉ

Onsdag 5 september
09:40 MÄSSA och 10.20 BÖN vid ljusbäraren
13.00 LÖTENLUNKEN – motionspromenad

Torsdag 6 september
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Främlingsfientlighet och hur vi som kyrka kan agera i ett hårdnande samhällsklimat.
Sofia Oreland, präst i G:a Uppsala församling.

Söndag 9 september 15 efter trefaldighet. Ett är nödvändigt.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.
Denis Bisaso, Stefan Holmström m fl
11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Onsdag 12 september
09:40 MÄSSA och 10.20 BÖN vid ljusbäraren
13.00 LÖTENLUNKEN – motionspromenad

Torsdag 13 september
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Gömt och glömt i EFS missionshistoria.
Martin Nilsson. Visning av EFS närarkiv.

Söndag 16 september 16 efter trefaldighet. Döden och livet.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa och ssk
Andreas Tyrberg, Gunnar Löfgren, Klas Lundström m fl
11.15 GUDSTJÄNST
Hans Lindholm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Tisdag 18 september
19.00 FÖRENINGSMÖTE/EXTRA STÄMMA
Fyllnadsval till styrelsen, förslag om ändring av föreningens stadgar, information.

Onsdag 19 september
09:40 MÄSSA och 10.20 BÖN vid ljusbäraren
13.00 LÖTENLUNKEN – motionspromenad

Torsdag 20 september
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Min musik. Organisten i G:a Uppsala spelar och berättar – Pontus Leitz.

Söndag 23 september 17 efter trefaldighet. Rik inför Gud.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.
Jens Rosenkvist, Tomas Nygren m fl
11.15 HÖGMÄSSA
Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Onsdag 26 september
09:40 MÄSSA och 10.20 BÖN vid ljusbäraren
13.00 LÖTENLUNKEN – motionspromenad

Torsdag 27 september
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Historien bakom Lötenkyrkan.
Birger Olsson och Sven-Erik Edlund.

Söndag 30 september Den helige Mikaels dag. Änglarna.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa och ssk
Denis Bisaso, Helena Sällström, team från USA, Ed Thomas m fl
11.15 GUDSTJÄNST.
Hans Lindholm.
Kollekt: SeBeGe. Kyrkfika.

Tisdag 2 oktober
13.00 och 17.00 VOLONTÄRSAMLINGAR
i Gottsunda kyrka. (Se affisch och månadsblad)

Onsdag 3 oktober
09:40 MÄSSA och 10.20 BÖN vid ljusbäraren
13.00 LÖTENLUNKEN – motionspromenad

Torsdag 4 oktober
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Kongo idag. Missionär Bertil Åhman.

5-7 oktober BIBELHELG (Se affisch och månadsblad)