• Maj
  • Regelbundna veckosamlingar
  • Lötenkyrkans gudstjänster

Torsdag 3 maj

13.00 LÖTENTRÄFFEN
Spåren efter Jesus – om kyrkans fyra evangelier.
Biskop em Biörn Fjerstedt.

Lördag 5 maj
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 6 maj Bönsöndagen. Bönen.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk och FÖRSAMLINGSALPHA NR 9.
Tema: Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Denis Bisaso, Gunnar Löfgren m fl.
Translation to English.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med FÖRSAMLINGSALPHA NR 9.
Tema: Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Margareta Westin Olsson, Gunnel Hällqvist.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
Translation to English
18.00 HANTVERKSCAFÉ

Söndag 13 maj Sönd före pingst. Hjälparen kommer.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.
Claes Leverström, Margareta Westin Olsson.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA.
Margareta Westin Olsson, Maria Lindberg
Kollekt: EFS mission – konferensinsamlingen. Kyrkfika.
Translation to English
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna
Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder bibelstudium.

Torsdag 17 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Vårfest i Kaplansgården. Festfika. Sång och musik med pastor Heidi Lundberg.

Lördag 19 maj
09.00 – 16.00 Arbetsdag i Lötenkyrkan
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 20 maj
Pingstdagen. Den heliga Anden.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.
Andreas Tyrberg, Tomas Nygren.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA
Sofia Oreland, Gunnel Hällqvist.
Nya handboken tas emot.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
Translation to English
18.00 MUSIKKAFÉ MED LÖTENKÖREN
Afternoon Tea Music
Inför Lötenkörens resa till Liverpool bjuder kören in till Musik-Café med buffé av hembakat bröd och tongångar från 60-talets Liverpool – The Beatles – med kör, solister och kompgrupp.
Inträde 100:- kr/vuxen. Gratis glassbuffé för barn.

Tisdag 22 maj
18.00 Internationell kväll om Eritrea
Temesghen Berhane, generalsekreterare, och Simon Gebrekristos, kyrkopresident för evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea.
Enkelt fika 18.00–18.30.

 Onsdag 23 maj
18.00 Föreningsmöte Aktuellt i Lötenkyrkan.

Torsdag 24 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Bussutfärd till Sala Silvergruva och Östanbäcks kloster. Föranmälan.

Söndag 27 maj Heliga tref. dag. Gud – Fader, Son och Ande.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS och SOMMARFEST
Margareta Westin Olsson, Lötenkyrkans anställda. Barnens altarskap tas emot.
Kollekt: Salt – barn och unga i EFS.
Kyrkfika.
Translation to English
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna
Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder bibelstudium.

Lördag 2 juni
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 3 juni 1 efter trefaldighet. Vårt dop.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
Sofia Oreland.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
Translation to English

Måndag 4 juni
19.00 MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLLEN
Ungdomskören.

Söndagar
09.30 SÖNDAGSSKOLA Två grupper: 3–5 år, från 6 år och uppåt. Börjar 14/1.
18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 Bibel och samtal. Gymnasieåldern och uppåt.
Ojämna veckor, börjar 21/1.
18–20 HANTVERKSKAFÉ Ta med ditt hantverk.
1:a sönd. i månaden.

Måndagar
19–21 LÖTENKÖREN
19.00 MEDITATION Ojämna veckor, börjar 15/1.
18.30 Introduktion till meditation Ojämna veckor, börjar 15/1.

Tisdagar
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ För vuxna och läxläsning för barn. Börjar 9/1.
16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.
17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

Onsdagar
13.00 LÖTENLUNKEN Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.
16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA för ungdomar.

Torsdagar
18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt. Börjar 25/1.

Fredagar
13–14 LÖTENS BLÅSENSEMBLE
Börjar 12/1.
19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.
Fika 25 kr.

Lördagar
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.  Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap. Jämna veckor, börjar 10/2.

FörsamlingsAlpha 
Varje Alphatema körs ena veckan i 11.15-gudstjänsten och veckan efter i morgongudstjänsten.
Den gudstjänst som inte har Alpha har en vanlig gudstjänst 9.30 eller 11.15.

Morgongudstjänsten 9.30
En ny reviderad gudstjänstodning är i bruk. Vi firar morgongudstjänst med mässa cirka en gång per månad. Morgongudstjänsterna har inte lika många olika predikanter som tidigare, detta för att öka kontinuiteten.

Gudstjänsten 11.15
FörsamlingsAlpha gör att det blir nattvard varannan gudstjänst, från mitten av oktober och större delen av våren. Den gemensamma sången vill vi skall vara varierad så att vi sjunger både psalmer, lovsånger, Taizésånger m.m.