• Februari
  • Regelbundna veckosamlingar
  • Lötenkyrkans höstgudstjänster

Torsdag 1 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN Folkkyrkan från förr – något för framtiden?
Ärkebiskop em Anders Wejryd

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.
Claes Leverström, Tomas Nygren, sång- och lovsångsteam från KRIK.
Translation to English.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med FÖRSAMLINGSALPHA NR 4.
Tema: Hur och varför skall jag be? Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 E16 Fika, bibelstudium och samtal för äldre tonår och unga vuxna

Torsdag 8 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN Uppsalaprofilen Fritz Olofsson – mystikern från Bygdsiljum
Kyrkoherde em Inga Belani berättar.

Lördag 10 februari
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 11 februari Fastlagssöndagen. Kärlekens väg.
10.00 FÖRSAMLINGSALPHA HELDAG. Tema: Den helige Ande
Andreas Tyrberg, Stefan Holmström Gesina och Volker Abraham leder lovsång med Magdalena Olsson.
Kollekt: Barn i alla länder (BIAL).
Egna aktiviteter för barnen under hela dagen.
Anmälan senast den 1 febr för lunch och barnaktiviteter.
Anmäl dig genom att fylla i och lämna talong i kyrkan eller fylla i talong här och mejla den
till forsamlingsalpha@lotenkyrkan.se

Du är välkommen även om du inte varit med i FörsamlingsAlpha innan och även om du inte anmält dig!
Flera olika lunch-alternativ finns på Heidenstamstorg (om du inte förbokat lunch). Det går också bra att ta med sig mat, det finns möjlighet att värma.

10.00 Vem är och vad gör den helige Ande?
11.00 Samtal i grupper
12.00 Lunch
13.00 Förbönsgudstjänst. Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?
14.30 Scouterna bjuder på semmelbuffé

Onsdag 14 februari
19.00 ASKONSDAGSMÄSSA
Margareta Westin Olsson, Karin Löfgren.

Torsdag 15 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Mod, makt och mamma – vem är hon?
Universitetslektor Hans Raab om kvinnans roll i Finlands 100-åriga historia.

Söndag 18 februari 1 i fastan. Prövningens stund.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.
Denis Bisaso och Helena Sällström
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna

Torsdag 22 februari
12.00 LÖTENTRÄFFEN (Obs kl 12.)
Sopplunch, årsmöte och andakt.
Hans Lindholm om Språkcaféet, Lötenkyrkans invandrarverksamhet.

Lördag 24 februari
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 25 februari 2 i fastan. Den kämpande tron.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk och FÖRSAMLINGSALPHA NR 5.
Tema: Hur och varför skall jag läsa Bibeln?
Claes Leverström och Gunnar Löfgren.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Sofia Oreland, Lötenkören.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Torsdag 1 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Att lösa konflikter i skolan.
Skolkurator Donna Engström Roxendahl.

Söndag 4 mars 3 i Fastan. Kampen mot ondskan.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.
Andreas Tyrberg, Staffan Grenstedt och  Magdalena Olsson.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med FÖRSAMLINGSALPHA NR 5.
Tema: Hur och varför skall jag läsa Bibeln?
Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna
18.00 HANTVERKSCAFÉ

Söndagar
09.30 SÖNDAGSSKOLA Två grupper: 3–5 år, från 6 år och uppåt. Börjar 14/1.
18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 Bibel och samtal. Gymnasieåldern och uppåt.
Ojämna veckor, börjar 21/1.
18–20 HANTVERKSKAFÉ Ta med ditt hantverk.
1:a sönd. i månaden.

Måndagar
19–21 LÖTENKÖREN
19.00 MEDITATION Ojämna veckor, börjar 15/1.
18.30 Introduktion till meditation Ojämna veckor, börjar 15/1.

Tisdagar
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ För vuxna och läxläsning för barn. Börjar 9/1.
16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.
17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

Onsdagar
13.00 LÖTENLUNKEN Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.
16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA för ungdomar.

Torsdagar
18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt. Börjar 25/1.

Fredagar
13–14 LÖTENS BLÅSENSEMBLE
Börjar 12/1.
19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.
Fika 25 kr.

Lördagar
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.  Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap. Jämna veckor, börjar 10/2.

FörsamlingsAlpha startar 12 november
Varje Alphatema körs ena veckan i 11.15-gudstjänsten och veckan efter i morgongudstjänsten.
Den gudstjänst som inte har Alpha har en vanlig gudstjänst 9.30 eller 11.15.

Morgongudstjänsten 9.30
En ny reviderad gudstjänstodning tas i bruk. Vi kommer att fira morgongudstjänst med mässa cirka en gång per månad. Morgongudstjänsterna kommer inte att ha lika många olika predikanter som tidigare, detta för att öka kontinuiteten.

Gudstjänsten 11.15
FörsamlingsAlpha gör att det blir nattvard varannan gudstjänst, från mitten av oktober och större delen av våren. Den gemensamma sången vill vi skall vara varierad så att vi sjunger både psalmer, lovsånger, Taizésånger m.m.
Vår församlingsherde kommer att predika den 17 september och en gästpredikant i december.