• Maj
  • Juni
  • Juli
  • Augusti

Måndag 1 maj
14.00 – 16.00 SPRÅKCAFÉ – för vuxna och läxläsning för barn. Kom och prata, träffa andra, fika och öva svenska. Få hjälp med skolans läxor.

Tisdag 2 maj
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren.

Onsdag 3 maj
13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan.

Torsdag 4 maj
13.00 LÖTENTRÄFFEN.
Bland mina barn i Marocko. Bo-Gert Lundgren berättar om sina resor.

Lördag 6 maj
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.
19.00 Lovsångskonsert med Jules Riding, lovsångledare, pastor från Nya Zeeland. Alla åldrar är välkomna.

Söndag 7 maj 4 i påsk, Vägen till livet
09.30 MUSIKGUDSTJÄNST med söndagsskola. Claes Leverström, Jules Riding
Translation to English
11.15 SÖNDAGSMÄSSA, Jules Riding, Sofia Oreland. Kyrkfika. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
16.00 FÖRSAMLINGSMÖTE, Ditt val, G:a Uppsala prästgård/kyrka, se annons.
17.00 OBS tiden! MUSIKGUDSTJÄNSTSOLISTKVARTETTEN.
Insamling till Läkarmissionen.

 Måndag 8 maj
14.00 – 16.00 SPRÅKCAFÉ – för vuxna och läxläsning för barn. Kom och prata, träffa andra, fika och öva svenska. Få hjälp med skolans läxor.
19.00 MEDITATION. 18.30 introduktion.

Tisdag 9 maj
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren. 

Onsdag 10 maj
13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan.

Torsdag 11 maj
13.00 LÖTENTRÄFFENS VÅRFEST. Nu är det härligt att leva! – om markens och själens vår. Vårfest i Lötenkyrkan. Festfika, sånger och musik med Maria Smeds.
19.00 MISSIONSKVÄLL, Om kyrkotillväxt i Mekane Yesuskyrkan. Studenter och lärare från Johannelunds teologiska högskola berättar från Etiopienresan i mars 2017.

Söndag 14 maj 5 i påsk, Att växa i tro
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola.
Andreas Tyrberg, Gunnar Löfgren m fl.
Translation to English
11.15 SÖNDAGSMÄSSA, Margareta Westin Olsson. Kyrkfika.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
14.30 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.

Måndag 15 maj
14.00 – 16.00 SPRÅKCAFÉ – för vuxna och läxläsning för barn. Kom och prata, träffa andra, fika och öva svenska. Få hjälp med skolans läxor.

Tisdag 16 maj
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren.

Onsdag 17 maj
13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan.

Torsdag 18 maj
09.00-17.00 LÖTENTRÄFFEN Bussutflykt till Uppländska bruk.
Sista dag för anmälan: onsdag 10 maj till Birgitta Andersson 076–838 40 18.

Lördag 20 maj
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Söndag 21 maj Bönsöndagen, Bönen
10.00 SOMMARFEST med alla åldrar, Sofia Oreland med flera. Gudstjänst, fika och mycket mer! Kyrkfika. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Translation to English
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST. Lötenkören m fl. 

Måndag 22 maj
14.00 – 16.00 SPRÅKCAFÉ – för vuxna och läxläsning för barn. Kom och prata, träffa andra, fika och öva svenska. Få hjälp med skolans läxor.

Tisdag 23 maj
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren.

Onsdag 24 maj
13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Vi utgår från Lötenkyrkan.

Torsdag 25 maj, Kristi himmelsfärdsdag, Herre över allting
08.00 EKUMENISK GÖKOTTA i Gamla Uppsala prästgårdspark.
Niklas Westling, Anders Jarl, Curt Andersson, MC pilgrim och brassgrupp.

Söndag 28 maj Söndagen före pingst, Hjälparen kommer
10.00 SÖNDAGSMÄSSA Margareta Westin Olsson. Kyrkfika. Kollekt: Salt – barn och unga i EFS.
Translation to English

Tisdag 30 maj
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren.

Onsdag 31 maj
13.00-14.30 SOMMARTRÄFF Vi är inne eller ute beroende på väder, fikar och umgås, lyssnar till högläsning, sjunger en sommarpsalm mm.

Fredag 2 juni
09.00 AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST Johannelunds teologiska högskola.

Söndag 4 juni Pingstdagen, Den heliga Anden
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Sofia Oreland. Kollekt:  EFS Mission – konferensinsamling.
Translation to English
18.00–20.00 HANTVERKSCAFÉ.

Måndag 5 juni Annandag Pingst, Andens vind över världen
19.00 FÖRSOMMARKONSERT med Lötenkyrkans ungdomskör med musiker. Folkmusik – gospel – jazz.

Onsdag 7 juni
13.00 SOMMARTRÄFF. Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 11 juni Heliga Trefaldighets dag, Gud – Fader, Son och Anden
10.00 SÖNDAGSMÄSSA Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English
14.30 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.

Onsdag 14 juni
13.00 SOMMARTRÄFF. Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 18 juni 1 e tref. Vårt dop
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English

Onsdag 21 juni
13.00 SOMMARTRÄFF Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 25 juni Den helige Johannes Döparens dag. Den Högstes profet
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Helena Sällström, Karin Löfgren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English

Onsdag 28 juni
13.00 SOMMARTRÄFF. Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 2 juli  3 efter trefaldighet, Förlorad och återfunnen
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST. Denis Bisaso, Helena Sällström. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English
18.00 – 20.00 HANTVERKSCAFÉ. Ta med det du hantverkar med och kom!

Onsdag 5 juli
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 9 juli 4 efter trefaldighet, Att inte döma
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Mattias Lönnebo och Denis Bisaso. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English
14.30 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST.

Onsdag 12 juli
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 16 juli Apostladagen, Sänd mig
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST. Ingemar Holmquist. Kollekt: EFS Mission
Translation to English

Onsdag 19 juli
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 23 juli 6 e tref. Efterföljelse
10.00 SÖNDAGSMÄSSA Margareta Westin Olsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Translation to English

Onsdag 26 juli
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 30 juli Kristi förklarings dag, Jesus förhärligad
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Sofia Oreland. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English

Onsdag 2 augusti
13.00 SOMMARTRÄFF. Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 6 augusti 8 e tref. Andlig klarsyn
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST  Margareta Westin Olsson predikan Andreas och Frida Thornell.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.
Translation to English
Kyrkkaffe med missionsinformation:
Missionens glädje och utmaningar. Frida och Andreas Thornell berättar om missionsarbetet i Etiopien
18.00 – 20.00 HANTVERKSCAFÉ.

Onsdag 9 augusti
13.00 SOMMARTRÄFF. Fika, högläsning, sommarpsalm, gissa gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 13 augusti 9 e tref. Goda förvaltare
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Sofia Oreland. Spontana psalmorkestern. Kollekt: Lötenkyrkans arbete
Translation to English
14.30 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST

Onsdag 16 augusti
13.00 SOMMARTRÄFF Fika, högläsning, sommarpsalm, gissar gåtor m.m.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Söndag 20 augusti 10 efter trefaldighet, Nådens gåvor
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Margareta Westin Olsson. Kollekt: EFS mission.
Translation to English

Måndag 21 augusti
14.00-16.00 Volontärträff för språkcafé

Onsdag 23 augusti
13.00 LÖTENLUNKEN.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Torsdag 24 augusti
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Sommarminnen, önskesång med musikgruppen VIONI.

Söndag 27 augusti 11 efter trefaldighet, Tro och liv
10.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST, avtackning av diakon Daniel Norqvist, Sofia Oreland m fl. Kyrkkaffe.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete – diakoni
Translation to English

Tisdag 29 augusti
10.20 BÖN vid ljusbäraren.
14.00-16.00 SPRÅKCAFÉ – för vuxna och läxläsning för barn.

Onsdag 30 augusti
13.00 LÖTENLUNKEN.
18.30 SOMMARHEMGRUPPEN. Bibelsamtal, bön och gemenskap.

Torsdag 31 augusti
13.00 LÖTENTRÄFFEN. Himmel & Pannkaka – Hur Gud använder stekjärn för att nå ungdomar. Josefin Lundström

Söndag 3 september 12 efter tref. Friheten i Kristus
10.00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST med alla åldrar
Margareta Westin Olsson m fl. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkkaffe.
Translation to English
16.00 KYRKOVALSDEBATT – med företrädare för nomineringsgrupperna.