• Oktober
  • Regelbundna veckosamlingar
  • Lötenkyrkans höstgudstjänster

Torsdag 28 september
13.00 LÖTENTRÄFFENResan till den sjunde kontinenten – Antarktis. Kerstin Hjelm-Karlsson.

Fredag 29 september
19.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST Livsväg/bibelhelg. Magnus Persson m fl

Lördag 30 september
10:00 BIBELSTUDIUM Livsväg/bibelhelg. Beth Elness Hanson m fl.
19.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST Livsväg/bibelhelg. Magnus Persson m fl

Söndag 1 oktober Den helige Mikaels dag, Änglarna
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola
Denis Bisaso, Magnus Persson m fl.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Margareta Westin Olsson, Magnus Persson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkkaffe.
18.00 – 20.00 HANTVERKSCAFÉ.

Torsdag 5 oktober
13.00 LÖTENTRÄFFENAtt lösa konflikter i skolan. Skolkurator Donna Engström Roxendal,

Söndag 8 oktober Tacksägelsedagen. Lovsång.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS Sofia Oreland, ungdomskören, scouter, bibelutdelning till 4-åringar.
Vi får vi fira att Gud ännu ett år gett oss skörd och mat att äta. Ta med bröd, sylt, grönsaker mm till barnens procession.
Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe med försäljning och auktion av skördealstren.
Kollekten och alla intäkter går till dem som inte har så mycket mat, genom EFS internationella mission.
15.00 SYRISK ORTODOX GUDSTJÄNST

Torsdag 12 oktober
13.00 LÖTENTRÄFFEN.
En dag ett ögonblick i sänder. Ett program med Lina Sandells psalmer. Kyrkoherde emerita Kerstin Berglund.

Lördag 14 oktober
18.00 LUK 24 – samlingar för unga vuxna.

Söndag 15 oktober 18 efter tref. Att lyssna i tro
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola Claes Leverström, Gunnar Löfgren.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Margareta Westin Olsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkkaffe.

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE i Tunabergskyrkan med nominering till nästa församlingsråd.
Nominera till nytt Församlingsråd
Alla medlemmar i Gamla Uppsala församling får nominera personer till nästa församlingsråd. Vi behöver tio ordinarie och fem ersättare.
Den som har fyllt 18 år, är döpt och medlem i någon församling i Uppsala pastorat kan nomineras. Personer i olika åldrar behövs.
Församlingsmötet börjar med ett samtal i luthersk anda om psalm 32. Vad skulle Luther tyckt om Frostensons version i vår psalmbok?

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST I GAMLA UPPSALA KYRKA 
Lötenkören framför programmet Sommarlandet, med instrumentalister och sopransolisten Angelica Engstad.

Onsdag 18 oktober
19.00 FÖRENINGSMÖTE Alla intresserade är välkomna för aktuell information om vad som är på gång i Lötenkyrkan.

Torsdag 19 oktober
13.00 LÖTENTRÄFFEN I rörelse. Minnen från ett innehållsrikt liv. F.d. talman Birgitta Dahl.

Lördag 21 oktober
14.00–16.00 TEMADAG I VON BAHRS SKOLA 
Trons betydelse i våra liv – temadag om kristendom och islam.

Söndag 22 oktober 19 efter tref. Trons kraft.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk Andreas Tyrberg, Emmanuel Ezra.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Sofia Oreland. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkkaffe.

Tisdag 24 oktober
18.30 Internationell kväll: ”Rebellkirurgen”. Möt Sennait & Erik Ericsen. Vi ser SVT-dokumentären ”Rebellkirurgen” och paret Ericsen kommenterar och svarar på frågor.
Fika finns från kl. 18.00. Arr. EFS Kansli

Torsdag 26 oktober
13.00 LÖTENTRÄFFENNär livet inte blir som man tänkt sig. Socionom Berit Rausch.

Lördag 28 oktober
18.00 LUK 24 – samlingar för unga vuxna

Söndag 29 oktober 20 efter tref. Att leva tillsammans.
Obs. Sommartid slutar
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola och nattvard och Denis Bisaso, Margareta Westin Olsson. Spontana psalmorkestern.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Margareta Westin Olsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkkaffe.

Torsdag 2 november
13.00 LÖTENTRÄFFENAllhelgonamässa. Sture Normark. Sångstund: Lage Nordlander och Birger Olsson.

Lördag 4 november Alla helgons dag. Helgonen.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST i Allhelgonatid. Lötenkören m fl. Kollekt: Lötenkyrkans sång och musik.

Söndag 5 november Sönd e alla helg.dag. Vårt evighetshopp.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk Claes Leverström, Emmanuel Ezra.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Sofia Oreland, Anna-Lena Josefsson sång. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet.
18.00 HANTVERKSCAFÉ.

Söndagar
09.30 SÖNDAGSSKOLA. två grupper 3–5 år, från 6 år och uppåt.
09.30-12.00 LET´S TALK. Bibelstudiegrupp för gymnasieungdomar.
18.00 UNGDOMSGRUPP E 16. Bibel och samtal. (Jämna veckor) Gymnasieåldern och uppåt.
18.00–20.00 HANTVERKSKAFÉ. Ta med ditt hantverk. (1:a söndagen varje månad.)

Måndagar
19–21 LÖTENKÖREN
19 (Ojämna veckor) MEDITATION. (18.30 introduktion)

Tisdagar
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen.
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ. För vuxna och läxläsning för barn.
16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.
17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

Onsdagar
13.00 LÖTENLUNKEN. Motionspromenad med fika. Utgång från Lötenkyrkan.
16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

Torsdagar
18.00–19.30 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

Fredagar
13.00–14.00 LÖTENS BLÅSENSEMBLE
19.00–22.00 EXPLOSION, 12–17 år. Fika kostar 25 kr.

Lördagar
18.00 (Ojämna veckor) LUK 24 – samling för unga vuxna. Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

 

FörsamlingsAlpha startar 12 november
Varje Alphatema körs ena veckan i 11.15-gudstjänsten och veckan efter i morgongudstjänsten.
Den gudstjänst som inte har Alpha har en vanlig gudstjänst 9.30 eller 11.15.

Morgongudstjänsten 9.30
En ny reviderad gudstjänstodning tas i bruk. Vi kommer att fira morgongudstjänst med mässa cirka en gång per månad. Morgongudstjänsterna kommer inte att ha lika många olika predikanter som tidigare, detta för att öka kontinuiteten.

Gudstjänsten 11.15
FörsamlingsAlpha gör att det blir nattvard varannan gudstjänst, från mitten av oktober och större delen av våren. Den gemensamma sången vill vi skall vara varierad så att vi sjunger både psalmer, lovsånger, Taizésånger m.m.
Vår församlingsherde kommer att predika den 17 september och en gästpredikant i december.