• Mars
  • Regelbundna veckosamlingar
  • Lötenkyrkans gudstjänster

Torsdag 1 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Vandringen, vägen och målet. Om en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela.
Diakon Birgitta Frisk.

Söndag 4 mars 3 i Fastan. Kampen mot ondskan.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med nattvard och förbön, ssk.
Andreas Tyrberg, Staffan Grenstedt och  Magdalena Olsson.
Translation to English.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med
FÖRSAMLINGSALPHA NR 5. Tema: Hur och varför skall jag läsa Bibeln?
Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna.
Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder bibelstudium
18.00 HANTVERKSCAFÉ

Torsdag 8 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
”Det finns en väg” – musik och dikt i fastan.
Musikgruppen VIONI.

Lördag 10 mars
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 11 mars Midfastosöndagen. Livets bröd.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk och FÖRSAMLINGSALPHA NR 6.
Tema: Hur leder Gud oss?
Denis Bisaso, Staffan Grenstedt, Cajsa Skogholt, Johnny Stigsjö m fl.
Translation to English.
11.15 SÖNDAGSMÄSSA Sofia Oreland och ungdomskören.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Torsdag 15 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Det försvunna Uppsala – bilder av innerstadens förvandling. Arkivarie Erik Lindblad.

Lördag 17 mars
11.00–14.00 VÅFFELCAFÉ
Våfflor med grädde och sylt, lotterier, aktiviteter för barn, musik. För Svenska kyrkans fasteinsamling.

Söndag 18 mars 5 i Fastan. Jungfru Marie Bebådelsedag. Guds mäktiga verk.
09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk
Claes Leverström, Tomas Nygren. Gesina och Volker Abraham leder lovsång
Translation to English.
11.15 SÖNDAGSGUDSTJÄNST med FÖRSAMLINGSALPHA NR 6.
Tema: Hur leder Gud oss?
Margareta Westin Olsson
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
18.00 E16 för äldre tonår och unga vuxna
Emmanuel Ezra och Tomas Nygren leder bibelstudium.

Torsdag 22 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Ett mål om dagen och ett mål för livet.
Diakon Yvonne Kerygma berättar om S:ta Claras arbete bland hemlösa.
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Söndag 25 mars Palmsöndagen. Vägen till korset.
10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS
Sofia Oreland m fl.
Kollekt: Svenska kyrkans fasteinsamling. Kyrkfika.
Translation to English.
12.00 (ca) ÅRSMÖTE FÖR EFS MF

Måndag 26 mars
19.00 PASSIONSANDAKT
Sofia Oreland och Lötenkören.

Tisdag 27 mars
19.00 PASSIONSANDAKT
Sofia Oreland, Lars Björklund, gitarr

Onsdag 28 mars
19.00 PASSIONSANDAKT
Sofia Oreland, Gabriel Hällqvist, sång

Torsdag 29 mars
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Skärtorsdagsmässa.
Präst Hans Lindholm. Följt av sångstund med Lage Nordlander.
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Margareta Westin Olsson

Långfredag 30 mars Korset.
10.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Margareta Westin Olsson, Lötenkören och MalvaKvartetten.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Söndag 1 april Påskdagen. Kristus är uppstånden.
10.00 PÅSKDAGSMÄSSA
Margareta Westin Olsson m fl,
Lötenkören och Lötens blåsensemble.
Påskrop och dopförnyelse.
Kollekt: EFS mission. Kyrkfika.
Translation to English.
18.00 HANTVERKSCAFÉ

Torsdag 5 april
13.00 LÖTENTRÄFFEN
Att evangelisera och leva med tro, hopp och
kärlek. Diakon Daniel Norqvist

Söndagar
09.30 SÖNDAGSSKOLA Två grupper: 3–5 år, från 6 år och uppåt. Börjar 14/1.
18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 Bibel och samtal. Gymnasieåldern och uppåt.
Ojämna veckor, börjar 21/1.
18–20 HANTVERKSKAFÉ Ta med ditt hantverk.
1:a sönd. i månaden.

Måndagar
19–21 LÖTENKÖREN
19.00 MEDITATION Ojämna veckor, börjar 15/1.
18.30 Introduktion till meditation Ojämna veckor, börjar 15/1.

Tisdagar
09.40 MÄSSA
10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen
14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ För vuxna och läxläsning för barn. Börjar 9/1.
16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.
17.00–17.40 BARNKÖR 2, åk 4–6.

Onsdagar
13.00 LÖTENLUNKEN Motionspromenad med fika.
Utgång från Lötenkyrkan.
16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.
18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA för ungdomar.

Torsdagar
18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt. Börjar 25/1.

Fredagar
13–14 LÖTENS BLÅSENSEMBLE
Börjar 12/1.
19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.
Fika 25 kr.

Lördagar
18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.  Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap. Jämna veckor, börjar 10/2.

FörsamlingsAlpha 
Varje Alphatema körs ena veckan i 11.15-gudstjänsten och veckan efter i morgongudstjänsten.
Den gudstjänst som inte har Alpha har en vanlig gudstjänst 9.30 eller 11.15.

Morgongudstjänsten 9.30
En ny reviderad gudstjänstodning är i bruk. Vi firar morgongudstjänst med mässa cirka en gång per månad. Morgongudstjänsterna har inte lika många olika predikanter som tidigare, detta för att öka kontinuiteten.

Gudstjänsten 11.15
FörsamlingsAlpha gör att det blir nattvard varannan gudstjänst, från mitten av oktober och större delen av våren. Den gemensamma sången vill vi skall vara varierad så att vi sjunger både psalmer, lovsånger, Taizésånger m.m.