På den här sidan finner du länkar till ett urval presentationer och ljudinspelningar från FörsamlingsAlpha.

Nr.1 Vem är Jesus? /Margareta Westin Olsson 20171112_11.15
Presentation
Ljud

Nr.1 Vem är Jesus? /Stefan Holmström 20171119_09.30
Presentation
Ljud

Nr.2 Varför dog Jesus? /Margareta Westin Olsson 20171126_11.15
Presentation
Ljud

Nr.2 Varför måste Jesus dö? /Staffan Grenstedt 20171210_09.30
Presentation
Ljud

Nr. 3 Hur skall jag kunna tro? /Gunnar Löfgren 20180114_09.30
Ljud

Nr.3 Hur kan jag vara säker på min tro? /Margareta Westin Olsson 20180121_11.15
Presentation
Ljud

Nr. 4 Hur och varför skall jag be? /Emmanuel Ezra 20180128_09.30
Presentation
Ljud

Nr.4 Vad är bön? /Hans Lindholm 20180204_11.15
Presentation

Heldag med tema Den Heliga Ande /Stefan Holmström 20180211
Presentation
Inspelning Del1, Inspelning Del 2

Nr.5 Hur och varför jag skall läsa bibeln? /Gunnar Löfgren_20180225_09.30
Ljud

Nr.5 Hur och varför jag skall läsa bibeln? /Margareta Westin Olssson_20180304_11.15
Presentation
Ljud

Nr.6 Hur leder Gud oss? /Staffan Grenstedt 20180311_09.30
Presentation
Ljud

Nr.6 Hur leder Gud oss? /Margareta Westin Olsson 20180318_11.15
Ljud

Nr.7 Helar Gud idag? /Hans Lindholm 20180408_09.30
Ljud

Nr.7 Helar Gud idag? /Margareta Westin Olsson 20180415_11.15
Ljud

Nr.8 Hur kan vi stå emot det onda? /Staffan Grenstedt 20180422_09.30
Presentation
Ljud

Nr.9 Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv? /Gunnar Löfgren 20180506_09.30
Ljud

Nr.9 Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv? /Margareta Westin Olsson 20180506_11.15
Ljud