Du som är med i en ansvarsgrupps inbjuds till fest.