Tillfälle att göra en praktisk insats i Guds rike.