Inlägg av Web Red

5 träffar

Succé för Lötenloppet

av Web Red

Lötenloppet får betecknas som en stor succé. Ett bildgalleri visar lite av loppet. Det var en fantastisk dag för både […]

Lyckad ledarfest

av Web Red

Tack smågruppsrådet och ALLA ni som gav oss i ansvarsgrupperna en mycket uppskattad ledarfest den 4 april! En god kväll […]

Vår nye präst är installerad

av Web Red

På gudstjänsten 31 mars välkomnades vår nye samarbetskyrkopräst, Christoffer Abrahamsson. Gudstjänsten leddes av vår församlingsherde Sara. Christoffer predikade och predikan […]