Välkommen på FörsamlingsAlpha i Lötenkyrkan. Kursstart vid två tillfällen i november.

Att leva – vad innebär det egentligen? Om Gud hör dig, vad vill du då fråga? Vad betyder det att vara kristen?
Tillsammans söker vi svaren på dessa och många andra frågor med start i mitten av november, då projektet FörsamlingsAlpha drar i gång i samband med Lötenkyrkans gudstjänster.
Du är välkommen att vara med!
Ungefär hälften av kurstillfällena är kvar och det går fortfarande bra att komma med.  

Mer information finns här.