EFS Missionsförening i Lötenkyrkan håller årsmöte

Söndag 25 mars 2018, ca kl. 12 (efter gudstjänst och förstärkt kyrkkaffe)

Motionsstopp: söndag 11 februari

Årsmöteshandlingar finns här.