Nu går det bra att använda de gula parkeringstillstånden igen. Ett avtal har tecknats med Q-Park som tagit över parkeringen på Heidenstamstorg.

Parkeringstillstånd gäller vid söndagens båda gudstjänster utan annan avgift eller P-skiva. Avtalet gäller 10 platser/söndag utslaget på hela året. Det innebär att det kan stå fler än 10 bilar en söndag om det andra söndagar är färre. Övriga tider gäller P-skiva en timme, sedan 10 kr/timme som betalas i automaten (se anvisning på P-skivan).

Övriga tillgängliga parkeringar:

1. Bakom Samköp, mellan von Bahrs skola och Lötens förskola, finns en parkering som är tillgänglig gratis efter kl 18 vardagar, samt lördag och söndag. Bra om många väljer detta alternativ i första hand.

2. Bakom kyrkan/Johannelund finns några platser som är tillgängliga lördagar/söndagar samt vardagar efter kl 17.