Välkommen till Lötenkyrkans Hantverkscafé även i sommar!