Lötenkyrkan är en samarbetskyrka, där Gamla Uppsala församling och EFS missionsförening i Lötenkyrkan sedan 1970 bedriver en gemensam församlingsverksamhet. Den är församlingens kyrka för boende i närområdet och mötesplats för människor från hela Uppsala som känner sig hemma i en svenskkyrklig miljö med EFS-karaktär.

Lötenkyrkan invigdes 1970, när det nybyggda bostadsområdet på de bördiga åkrarna stod inflyttningsklart. Kyrkan blev snart för liten och ersattes 1986 av den nuvarande, som är betydligt större och inrymmer många ändamålsenliga lokaler. Samtidigt omvandlades den första kyrkan till bibliotek åt den närbelägna teologiska högskolan.

Lötenkyrkan bygger – liksom Svenska kyrkan och EFS i sin helhet – sin verksamhet på Bibeln från antiken och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna från 1500-talet. Vittnesbördet om den levande Guden och om Jesus Kristus som världens räddare står i centrum. Här förvaltas också ett väckelsearv där den som söker kan finna

  • inspiration till personlig kristen tro
  • mötesplatser för andliga samtal och bibelbruk
  • strukturer för ett personligt engagemang för mission, såväl lokalt som globalt
  • uppmuntran till vardagskristendom i 2010-talet.

Lötenkyrkan har en rik verksamhet med många grenar, där barn, unga, vuxna och äldre kan finna former för sin delaktighet. Ett stort antal frivilliga bidrar till Lötenkyrkans liv genom engagemang på olika nivåer. I arbetslaget samverkar tre personer som är anställda av församlingen med tre personer som är anställda av missionsföreningen.

Lötenkyrkan är – delvis som en frukt av att EFS var den första svenska organisation som startade utlandsmission – en internationell mötesplats för människor från olika länder och kyrkliga bakgrunder. Svenska kristna har mycket att få och mycket att ge som del i den världsvida kyrkan.

Lötenkyrkan ska så långt som möjligt vara öppen för alla. Vi försöker kompensera funktionsnedsättningar av syn, hörsel eller rörlighet och eftersträvar en parfymfri kyrka. Vi källsorterar vårt avfall och serverar rättvisemärkt te och kaffe. Vid nattvard tar vi emot Jesus i glutenfritt bröd och ren druvjuice.

Lötenkyrkan – ditt andliga hem i Uppsala?