I Lötenkyrkan finns det två grupper som riktar sig till pensionärer och andra som är lediga dagtid. Lötenlunken träffas på onsdagar kl. 13.00 – 14.30  för att gå en lugn promenad i området och sedan fika tillsammans. Lötenträffen, torsdagar kl. 13 är en samling med andakt och fika som följs av olika slags program, t ex föredrag eller musik, se särskilt program längre ner på denna sida.

Båda grupperna syftar till att skapa en öppen mötesplats
för att motverka social isolering och skapa
ett meningsfullt sammanhang där människor
kan hitta en väg in i församlingen.

Lötenträffen

Torsdagar 13.00-15.00 – start 12 januari

Varje vecka händer det något nytt på Lötenträffen. Det kan vara en föreläsning, någon eller några som sjunger och spelar eller kanske en kortare utflykt/studiebesök. Programmet finns längre ner på denna sida och även i en folder som du kan hämta här.
Varje träff börjar med andakt och servering.

Träffarna anordnas av Lötenträffens pensionärsförening i samarbete med Sensus Studieförbund. För att bli medlem i Lötenträffens pensionärsförening kontakta
ordf. Lennart Kågedal på:
Telefonnummer: 018 – 32 85 88

Kontaktperson och kassör: Ella Wolde Selassie
Telefonnummer: 076 – 868 11 91

Medlemsavgift 70kr/år. Pg: 52 83 17-1

Lötenlunken

Onsdagar 13.00  – start 19 januari

Vi utgår från Lötenkyrkans kyrktorg. Efter en halvtimmes promenad träffas vi i församlingssalen för en stunds samvaro vid en kopp kaffe. Promenaden sker i lugnt tempo med eller utan rullatorer och stavar.
Om ni tycker att promenaden blir för lång kan ni promenera enbart till kyrkan och sedan dricka kaffe med ”lunkarna” när de kommer tillbaka.
Alla är välkomna, oavsett om man kommer någon enstaka gång eller mer regelbundet.

Kontaktperson: Karin Löfgren, tel: 018- 430 37 96

Program Lötenträffen våren 2017:

12/1   Vi sjunger ut julen med musik och danslek.
Christina Cederlund, Gudrun Örenfors och Birgitta Andersson med flera

19/1   Alla är våra syskon, om flyktingarbete.
Helgeandsyster Karin, Alsike kloster

26/1   Svartbäcksgatan från tullen och norrut.
Bilder och berättelser om en gammal stadsdel. Arkivarie Erik Lindblad

2/2   Barn med funktionsnedsättningar och deras  anhöriga.
Reflektioner från ett yrkesliv inom habilitering. Läkare Ann-Kristin Ölund

9/2   Ishav och solkust, bildprogram om Bottenviken.
Naturkännare och fotograf Thomas Öberg

16/2   Andakt på Nyby trygghetsboende. OBS! 13:30
Ärkebiskop Antje Jackelen och diakon Maria Pettersson.
Vi deltar under ärkebiskopsbesöket.

23/2   Lunch, årsmöte och andakt. OBS! 12:00
Diakon Daniel Norqvist

2/3   Luther, mannen som blev en epok.
Teolog Thomas Nygren

9/3   65+ are i Uppsala.
Information och vägledning om äldreomsorg och andra aktiviteter för seniorer.
Informatör från Seniorguiden

16/3   Franciskus av Assisi. Sökare, poet, revolutionär.       
Gunnar Granberg, präst och författare

23/3   Sång och musik som smälter det frusna.
Maria Ehres, sång och Inga Ryman, violin

30 /3   En medborgarrättsrörelse med och för romer –
ett tecken i tiden.
Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan

6/4   I Haile Selassies land,  1973-1975.
På dokumentjakt bland missionärer, militärer och revolutionärer. Fil. dr. Viveca Halldin Norberg

13/4   Skärtorsdagsmässa – Per Anders Sölvin.
Sångstund: Lage Nordlander och Birger Olsson

20/4   Resa till Tanzania i ord och bilder.
Uppföljning av utbildningsinsats i södra Tanzania.
Ingemar Holmqvist,  Kristel Holmqvist

27/4   Vad gör Svenska kyrkan i katastrofsituationer?
Personalstrateg Gun Linderman

4/5   Bland mina barn i Marocko.
Bo-Gert Lundgren berättar om sina resor

11/ 5   Nu är det härligt att leva !
– om markens och själens vår. Vårfest i Lötenkyrkan
Festfika, sånger och musik med  Maria Smeds

18/5   Bussutfärd till uppländska bruk. Föranmälan