Delaktighet och lekmannaengagemang är viktigt inom EFS. I Lötenkyrkan finns ett stort antal smågrupper av olika slag, för gemenskap och för medverkan i kyrkans arbete. Hemgrupper träffas regelbundet för bön och bibelstudium, t ex samtal kring kommande söndags texter. Ansvarsgrupper ordnar fika efter söndagens gudstjänster och fungerar som torgvärdar under kvällar måndag – torsdag. Flera olika grupper finns för medverkan i det praktiska arbetet i kyrkan.

Vill du veta mer om smågrupper eller vara med i någon grupp?

Kontakta Elsie Bergkvist

E-post: elsie.bergkvist3233@bredband.net

Tel: 070-1750446