På föräldra- och temasamlingarna vill vi försöka beröra och belysa livsviktiga ämnen, som vi alla möter i livet. Vi hoppas att våra temakvällar kan vara till stöd, uppmuntran och inspiration i livet. Samlingarna äger rum några gånger per termin med speciellt inbjudna talare efter olika teman.

Information om aktuella samlingar hittar du under Nyheter.