Kallelse till årsmöte för SALT-föreningen i Lötenkyrkan

Fredag den 15/3 kl 19:00 i Lötenkyrkan.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

OBS! Vi bjuder på våfflor mellan kl. 18:30-18:55