Barn- och ungdomsverksamheten i Lötenkyrkan är organiserad i en Saltförening. Salt är EFS barn- och ungdomsförbund, fristående inom Svenska kyrkan.