I Lötenkyrkan kan du konfirmera dig med idrottsprofil.

I Uppsala pastorat finns det många olika konfirmationsgrupper för dig som vill konfirmeras att välja mellan. Vill du veta mer om de olika grupperna kan du klicka här.

Om du vill veta mer om vad det innebär att bli konfirmerad finns det mer information om detta på Svenska kyrkans hemsida.