Söndagar 09:30 i samband med morgongudstjänsten

Söndagsskolan är för barn från tre år och uppåt.
Vi träffas i två olika grupper: en för barn mellan tre och sex år och en för de lite äldre.
Vi har söndagsskola i anslutning till 9.30-gudstjänsterna, ungefär tre gånger i månaden.

Genom söndagsskolan vill vi ge barn ett kristet sammanhang. Vi vill också ge barnen nyfikenhet på den kristna tron, bibelns berättelser och bönen. Vi vill att barnen ska känna sig älskade av Gud och få vandra tillsammans med Jesus genom livet. I söndagsskolan använder vi oss bland av materialet Himmelrik. Vi blandar berättande och drama, sång och musik, rörelse, lek och pyssel.

Varmt välkommen!