Grupper & aktiviteter

Ungdomsarbetet i Lötenkyrkan är öppet för dig som går i högstadiet och gymnasiet. Här i Lötenkyrkan kan man ställa frågor, gå med i en grupp, hänga på kyrktorget och spela biljard eller samtala med härliga människor, vara med i bibelundervisning och mycket annat. Nedan följer en beskrivning av några av grupperna som finns i Lötenkyrkan.

Ansvarig anställd för ungdomsverksamheten i Lötenkyrkan:
Denis Bisaso
Tel. 018-430 37 90/0732-321 21 24
E-post: denis.bisaso@svenskakyrkan.se

Öppen kyrka & Läxhjälp
Onsdagar, ojämna veckor, 16.00-20.00
Öppen kyrka är en öppen verksamhet i kyrkan, ungefär som fritidsgårdsverksamhet + Jesus. Till detta är alla människor inbjudna till att komma och gå som man vill, tro vad man vill, och diskutera vad som helst. Bland annat spelar vi biljard och pingis, dricker te, kaffe, diskuterar tro, ber och läser Bibeln. Du kan också få hjälp med läxor.

UGLötenkyrkans UngdomsGrupp
Fredagar 19:00-23:00
Ålder: Högstadiet och gymnasiet
I Lötenkyrkan finns det mycket att vara med i för dig som är i högstadie- och gymnasieåldern. På fredagar samlas vår ungdomsgrupp.
Kvällarna börjar med drop-in runt 18.00 och då finns det möjlighet att till exempel spela pingis och biljard eller bara sitta och prata.
Omkring 19.00 brukar vi starta kvällens aktivitet som kan vara allt mellan filmkväll och segway-brännboll.
Vid 21.00 har vi en andakt tillsammans där vi ber, sjunger lovsång och lyssnar till några tankar om det kristna livet. Efter andakten fikar vi och hänger med ett öppet avslut på kvällen.

Vi brukar ha minst en ledare på kyrktorget och vill man inte vara med på aktiviteterna är man välkommen att bara sällskapa där under kvällen. Men det är alltid roligare ju fler som är med och hittar på grejer! Vi vill att fredagskvällarna i Lötenkyrkan ska vara en plats både för dig som vill fördjupas i din kristna tro och träffa andra kristna ungdomar, men också för dig som inte ser dig som kristen men är intresserad av att veta mer om vad det innebär att följa Jesus.

E16 – fika, bibelstudium, samtal och bön
Varannan söndag 18:00-20:00.
Ålder: Gymnasiet (16 år) och uppåt
Ledare: Emmanuel Ezra ( 073 180 83 43) och Tomas Nygren (070 142 12 32)
Kontaktperson i gruppen: My Nygren (072 202 54 47)

Vill du vara med? Kom till Lötenkyrkan söndagskvällar jämna veckor!
Gå med i facebookgruppen E16-söndagskvällar med bibelstudium i Löten