Kallelse till årsmöte för EFS missionsförening i Lötenkyrkan

Söndag den 31/3 kl 12:00 i Lötenkyrkan.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!