Månadsbladet är ett programblad för EFS i Lötenkyrkan, Mikaelskyrkan och Sävja kyrka.

Om du vill läsa månadsbladet via datorn kan du anmäla dig till mejladressen nedan så sänder vi en påminnelse när bladet är utlagt på webbsidan. Du kan även anmäla om du vill få pappersupplagan hemsänd.

Kontakt

Redaktör: Martin Nilsson

E-post: manadsbladet.uppsala@efs.nu