Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Gamla Uppsala församling och EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Vi är församlingens kyrka för boende i närområdet och mötesplats för människor från hela Uppsala som känner sig hemma i EFS.

Lötenkyrkan bygger sin verksamhet på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Evangeliet, det goda budskapet, om vad Gud gjort för oss i Jesus Kristus är vårt centrum.

Lötenkyrkan förvaltar också ett väckelsearv där vi vill att du ska finna

  • inspiration till en personlig kristen tro
  • uppbyggelse och fördjupning
  • en mötesplats för andliga samtal och bibelbruk
  • ett personligt engagemang för mission, såväl lokalt som globalt
  • uppmuntran till vardagskristendom i vår tid.

Vi har en rik verksamhet inom många områden där barn, unga, vuxna och äldre kan finna former för sin delaktighet. Ett stort antal frivilliga bidrar till Lötenkyrkans liv genom engagemang på olika nivåer. Arbetslaget består anställda från Uppsala pastorat och EFS.

Lötenkyrkan är även en mötesplats för människor från olika länder och kyrkliga bakgrunder.

Lötenkyrkan vill vara öppen för alla. Vi försöker kompensera funktionsnedsättningar av syn, hörsel eller rörlighet och eftersträvar en parfymfri kyrka. Vi källsorterar vårt avfall, serverar rättvisemärkt kaffe och te. Vid nattvard tar vi emot Jesus i glutenfritt bröd och ren druvjuice.

Vi vill vara ditt andliga hem i Uppsala – Välkommen med!